ñì ä÷ðéåú ùìê:

éù ìê 0 áñì ä÷ðéåú
Picture of שקיות אורגנזה מנוקדות
    שקיות אורגנזה קטנות מנוקדות לממתקים, סבונים, מזכרת וכו'
12 יחידות 
  

₪ 10.50 כולל מע"מ

Picture of רשת אורגנזה פסים
    רשת אורגנזה לתחתית פסים 50 יחידות

  

₪ 27.00 כולל מע"מ


Picture of שקיות אורגנזה
    שקית אורגנזה למילוי
10 יחידות

  

₪ 0.00 כולל מע"מ

Picture of רשת דרז'ה עגול
    קוטר 24 סמ'
12 יחידות
  

₪ 7.90 כולל מע"מ


Picture of רשת תפילין אורגנזה
    7X10
12 יחידות
  

₪ 14.90 כולל מע"מ

Picture of שקית אורגנזה שנה טובה
    7X10שקית רשת אורגנזה למילו סוכריות ואריזות שי
12 יחידות
  

₪ 14.90 כולל מע"מ

Picture of שקיות לסכום דוגמא ענבים
    18X7.5
12 יחידות
  

₪ 0.00 כולל מע"מ


Picture of שקיות ציצית
    3 גדלים
  

₪ 0.00 כולל מע"מ