ñì ä÷ðéåú ùìê:

éù ìê 0 áñì ä÷ðéåú

שולחן מוכסף אביבישולחן אביבי חגיגי כסוף ואלגנט בשילוב צבעי הפריחה מדהים ביופיו!!!
 
Picture of 10 צלחת קטן מסגרת כסף 10 צלחת קטן מסגרת כסף

₪ 13.50 כולל מע"מ
Picture of 10 צלחת גדול מסגרת כסף 10 צלחת גדול מסגרת כסף

₪ 20.10 כולל מע"מ
Picture of 20 מפיות כסף 20 מפיות כסף

₪ 6.50 כולל מע"מ
Picture of חבק עור פרח 6 יחי' חבק עור פרח 6 יחי'

₪ 15.30 כולל מע"מ
Picture of 6 כוס שמפניה עיטור כסף 6 כוס שמפניה עיטור כסף

₪ 20.90 כולל מע"מ
Picture of 12 כוס שמפניה פס כסף 12 כוס שמפניה פס כסף

₪ 15.50 כולל מע"מ
Picture of 20 כף דמוי אמיתי 20 כף דמוי אמיתי

₪ 6.50 כולל מע"מ
Picture of 20 מזלג דמוי אמיתי 20 מזלג דמוי אמיתי

₪ 6.50 כולל מע"מ
Picture of 20 סכין דמוי אמיתי 20 סכין דמוי אמיתי

₪ 6.50 כולל מע"מ
Picture of ראנר גליטר כסף מסולסל 5 מטר ראנר גליטר כסף מסולסל 5 מטר

₪ 11.90 כולל מע"מ
Picture of קופסא מיני כסף לאגוזים קופסא מיני כסף לאגוזים

₪ 1.50 כולל מע"מ
Picture of קערת סימני פסח קערת סימני פסח

₪ 12.50 כולל מע"מ